Колесник лилия

Колесник Лилия Валерьевна


Бесплатная юридическая консультация:

2017 , Миколаївська область , Управління екології, охорони навколишнього середовища та земельних відносин Южноукраїнської міської ради , Головний спеціаліст відділу екології та охорони навколишнього середовища управління екології, охорони навколишнього середовища та земельних відносин Южноукраїнської міської ради , Щорічна , подана 16.03.2018

Моніторити декларанта по:

Оглавление:

Зачекайте.

1. Тип декларації та звітний період

2.1. Інформація про суб’єкта декларування

2.2. Інформація про членів сім’ї суб’єкта декларування

Членами сім’ї суб’єкта декларування є: особи, які перебувають у шлюбі із суб’єктом декларування (чоловік/дружина), незалежного від того, чи вони проживають спільно; діти, у тому числі повнолітні діти, батьки, особи, які перебувають під опікою і піклуванням, інші особи, які спільно проживають, пов’язані спільним побутом, мають взаємні права та обов’язки із суб’єктом декларування (крім осіб, взаємні права та обов’язки яких не мають характеру сімейних – наприклад, особи, що спільно орендують житло), у тому числі особи, які спільно проживають із суб’єктом декларування, але не перебувають з ним у шлюбі.

3. Об’єкти нерухомості

Суб’єкт декларування повинен задекларувати всі об’єкти нерухомості, що належать йому або членам його сім’ї на праві власності, знаходяться у них в оренді чи на іншому праві користування, незалежно від форми укладення правочину, внаслідок якого набуте таке право. Це включає такі об’єкти нерухомості: земельна ділянка, житловий будинок, квартира, офіс, садовий (дачний) будинок, гараж, інше.

У суб’єкта декларування чи членів його сім’ї відсутні об’єкти для декларування в цьому розділі

4. Об’єкти незавершеного будівництва

Суб’єкт декларування повинен задекларувати: 1) об’єкти незавершеного будівництва; 2) об’єкти, не прийняті в експлуатацію; або 3) об’єкти, право власності на які не зареєстроване в установленому законом порядку.

Такі об’єкти декларуються, якщо вони: а) належать суб’єкту декларування або членам його сім’ї на праві власності відповідно до Цивільного кодексу України; б) розташовані на земельних ділянках, що належать суб’єкту декларування або членам його сім’ї на праві приватної власності, включаючи спільну власність, або передані їм в оренду чи на іншому праві користування, незалежно від правових підстав набуття такого права; або в) повністю або частково побудовані з матеріалів чи за кошти суб’єкта декларування або членів його сім’ї.


Бесплатная юридическая консультация:

У суб’єкта декларування чи членів його сім’ї відсутні об’єкти для декларування в цьому розділі

5. Цінне рухоме майно (крім транспортних засобів)

Суб’єкт декларування повинен задекларувати: цінне рухоме майно, вартість якого перевищує 100 прожиткових мінімумів, встановленних для працездатних осіб на 1 січня звітного року. Під рухомим майном розуміються будь-які матеріальні об’єкти, які можуть бути переміщеними без заподіяння їм шкоди (наприклад, ювелірні вироби, персональні або домашні електронні пристрої, одяг, твори мистецтва, антикваріат тощо).

У цьому розділі декларації НЕ декларується таке майно: цінні папери, корпоративні права, готівкові кошти, кошти на рахунках в банку чи інших фінансових установах, дорогоцінні (банківські) метали.

Якщо рухоме майно є одночасно подарунком, то воно декларується як в цьому розділі (у разі перевищення зазначеного порогу декларування), так і в розділі «Доходи, у тому числі подарунки».

У суб’єкта декларування чи членів його сім’ї відсутні об’єкти для декларування в цьому розділі


Бесплатная юридическая консультация:

6. Цінне рухоме майно — транспортні засоби

Суб’єкт декларування повинен задекларувати: транспортні засоби та інші самохідні машини і механізми незалежно від їх вартості.

У суб’єкта декларування чи членів його сім’ї відсутні об’єкти для декларування в цьому розділі

7. Цінні папери

8. Корпоративні права

Суб’єкт декларування повинен задекларувати: будь-які корпоративні права, крім акцій, зазначених в попередньому розділі декларації, у тому числі частки (паї) у статутному (складеному) капіталі чи в будь-якому іншому еквіваленті статутного капіталу товариства, підприємства, організації, що зареєстровані в Україні або за кордоном, у тому числі пайові внески в кредитній спілці.

У суб’єкта декларування чи членів його сім’ї відсутні об’єкти для декларування в цьому розділі

9. Юридичні особи, кінцевим бенефіціарним власником (контролером) яких є суб’єкт декларування або члени його сім’ї

Суб’єкт декларування повинен задекларувати: будь-які корпоративні права, крім акцій, зазначених в попередньому розділі декларації, у тому числі частки (паї) у статутному (складеному) капіталі чи в будь-якому іншому еквіваленті статутного капіталу товариства, підприємства, організації, що зареєстровані в Україні або за кордоном, у тому числі пайові внески в кредитній спілці.


Бесплатная юридическая консультация:

У суб’єкта декларування чи членів його сім’ї відсутні об’єкти для декларування в цьому розділі

10. Нематеріальні активи

Нематеріальні активи включають: об’єкти права інтелектуальної власності, що можуть бути оцінені в грошовому еквіваленті (право на винахід, корисну модель, ноу-хау, промисловий зразок, топографії інтегральної мікросхеми, сорт рослин, торгову марку чи комерційне найменування, авторське право тощо), право на використання надр чи інших природних ресурсів, інше.

У суб’єкта декларування чи членів його сім’ї відсутні об’єкти для декларування в цьому розділі

11. Доходи, у тому числі подарунки

Суб’єкт декларування повинен зазначити отриманий (нарахований) дохід упродовж звітного періоду.

Доходи включають: заробітну плату (грошове забезпечення), отриману як за основним місцем роботи, так і за сумісництвом, гонорари та інші виплати згідно з цивільно-правовими правочинами, дохід від зайняття підприємницькою або незалежною професійною діяльністю, дохід від надання майна в оренду, дивіденди, проценти, роялті, страхові виплати, благодійну допомогу, пенсію, спадщину, доходи від відчуження цінних паперів та корпоративних прав, подарунки та інші доходи. Під заробітною платою розуміється основна заробітна плата, а також будь-які заохочувальні та компенсаційні виплати, які виплачуються (надаються) особі у зв’язку з відносинами трудового найму.


Бесплатная юридическая консультация:

Подарунки у формі грошових коштів ​повинні зазначатися, якщо розмір таких подарунків, отриманих від однієї особи (групи осіб) протягом року,​ перевищує 5 прожиткових мінімумів, встановленних для працездатних осіб на 1 січня звітного року.Подарун​ок​ у формі, іншій ніж грошові кошти​ (рухоме майно, нерухомість тощо)​, зазначається​, якщо ​вартість так​ого​ подарунк​у перевищує 5 прожиткових мінімумів, встановленних для працездатних осіб на 1 січня звітного року. Зазначення інформації про подарунок не виключає обов’язок вказати відповідне майно в інших розділах декларації, наприклад, у розділах про цінне рухоме майно, нерухоме майно, цінні папери тощо.

12. Грошові активи

Суб’єкт декларування повинен задекларувати: готівкові кошти, кошти, розміщені на банківських рахунках, внески до кредитних спілок та інших небанківських фінансових установ, у тому числі до інститутів спільного інвестування, кошти, позичені суб’єктом декларування або членом його сім’ї третім особам, активи у дорогоцінних (банківських) металах, інше.

Не підлягають декларуванню наявні грошові активи (у тому числі готівкові кошти, кошти, розміщені на банківських рахунках, внески до кредитних спілок та інших небанківських фінансових установ, кошти, позичені третім особам) та активи у дорогоцінних (банківських) металах, сукупна вартість яких не перевищує 50 прожиткових мінімумів, встановленних для працездатних осіб на 1 січня звітного року.

У суб’єкта декларування чи членів його сім’ї відсутні об’єкти для декларування в цьому розділі

13. Фінансові зобов’язання

Суб’єкт декларування повинен задекларувати: отримані кредити, отримані позики, зобов’язання за договорами лізингу, розмір сплачених коштів в рахунок основної суми позики (кредиту) та процентів за позикою (кредитом), зобов’язання за договорами страхування та недержавного пенсійного забезпечення, кошти, позичені суб’єкту декларування або члену його сім’ї іншими особами, несплачені податкові зобов’язання, інше.


Бесплатная юридическая консультация:

Інформація зазначається, лише якщо розмір зобов’язання перевищує 50 прожиткових мінімумів, встановленних для працездатних осіб на 1 січня звітного року. Якщо розмір зобов’язання не перевищує 50 прожиткових мінімумів, встановленних для працездатних осіб на 1 січня звітного року, зазначається лише загальний розмір такого фінансового зобов’язання (наприклад, якщо розмір сплачених коштів в рахунок основної суми позики (кредиту) у звітному році не перевищує 50 прожиткових мінімумів, встановленних для працездатних осіб на 1 січня звітного року, то зазначається лише загальний розмір позики (кредиту)).

У суб’єкта декларування чи членів його сім’ї відсутні об’єкти для декларування в цьому розділі

14. Видатки та правочини суб’єкта декларування

Суб’єкт декларування повинен задекларувати: видатки та всі правочини, вчинені у звітному періоді, на підставі яких у суб’єкта декларування виникає або припиняється право власності, володіння чи користування, у тому числі спільної власності, на нерухоме або рухоме майно, нематеріальні та інші активи, а також виникають фінансові зобов’язання, які зазначені у розділах 3–12 цієї декларації.

Відомості про видатки та правочини зазначаються лише у разі, якщо розмір відповідного видатку (вартість предмету правочину) перевищує 50 прожиткових мінімумів, встановленних для працездатних осіб на 1 січня звітного року.

У суб’єкта декларування чи членів його сім’ї відсутні об’єкти для декларування в цьому розділі


Бесплатная юридическая консультация:

15. Робота за сумісництвом суб’єкта декларування

Суб’єкт декларування повинен задекларувати: посаду чи роботу, що виконується або виконувалася за сумісництвом.

Зайняття посади чи робота за сумісництвом декларується, якщо її зайняття (виконання) розпочалося або продовжувалося під час звітного періоду незалежно від тривалості.

Посада чи робота за сумісництвом декларується незалежно від того, чи була вона оплачуваною.

У суб’єкта декларування чи членів його сім’ї відсутні об’єкти для декларування в цьому розділі

16. Членство суб’єкта декларування в організаціях та їх органах

Суб’єкт декларування повинен задекларувати: посаду чи роботу, що виконується або виконувалася за сумісництвом.

Бесплатная юридическая консультация:

Зайняття посади чи робота за сумісництвом декларується, якщо її зайняття (виконання) розпочалося або продовжувалося під час звітного періоду незалежно від тривалості.

Посада чи робота за сумісництвом декларується незалежно від того, чи була вона оплачуваною.

Організації, у яких суб’єкт декларування є членом.

У суб’єкта декларування чи членів його сім’ї відсутні об’єкти для декларування в цьому розділі Членство в органах організацій.

У суб’єкта декларування чи членів його сім’ї відсутні об’єкти для декларування в цьому розділі

Источник: http://declarations.com.ua/declaration/nacp_602d95c4-bc3a-4a7b-a02f-f009810de3d5


Бесплатная юридическая консультация:

Лилия

Лилия Колесник

Информация

Другое

Действия

8 245 записей к записям Лилии

Розыгрыш от pizzarolla! Выберем 5 счастливчиков! 1 место — набор «Восьмерка» 2 место — набор «Праздничный» 3 место — Шок Сет 4 место — пицца «Дон Жульен» Показать полностью… 5 место — пицца «Прошутто»

Условия участия: 1.Будь участником группы Доставка пиццы, суши, бургеров — pizzarolla 2. Сделай репост этой записи, сохрани ее у себя на стене до окончания розыгрыша! 3. В день розыгрыша запись должна быть закреплена на вашей стене. Розыгрыш будет произведён 16 декабря, с помощью приложения RandomApp

Подарок НА ВЫБОР — пополнение мобильного счета на сумму 500 рублей, фотопазл «Сердце», кружку с фотографией или картину на холсте

Вступившему в сообщество: Рекламное агентство «Дельфин» Севастополь Подписчику: Бесплатный Севастополь Сделавшему репост данной записи. Победитель будет объявлен 24 декабря с помощью приложения «Lucky You»!

Какой понравился Вам ?

Победителя определим 30 декабря с помощью независимого приложения.Подарок отправят в любой город России — бесплатно.


Бесплатная юридическая консультация:

Дорогие друзья! Новый год не за горами В связи с этим мы объявляем о начале нового конкурса репостов

Принимай участие и тебе обязательно повезет Показать полностью…

место — СМАРТФОН Lenovo K320t место — Флеш-память USB 32gb (1шт) место — Флеш-память USB 32gb (1шт)

Для участия необходимо: Сделать репост этой записи Не удалять репост со своей стены до конца розыгрыша Быть участником нашей группы SMART-ROOM ПЕРМЬ_ИЛЬИНСКИЙ

Итоги конкурса будут подведены 2 января 2019г. Победители будут выбраны с помощью генератора случайных чисел _________________________________________________________________________


Бесплатная юридическая консультация:

У нас вы всегда найдете хороший подарок себе и близким по привлекательной цене Участвуйте и выигрывайте ВСЕМ удачи

Источник: http://vk.com/liliya_kolesnik

ФЛП КОЛЕСНИК ЛИЛИЯ ОЛЕКСАНДРИВНА

Доступно после регистрации

Доступно после регистрации

Доступно после регистрации


Бесплатная юридическая консультация:

Доступно после регистрации

Доступно после регистрации

Доступно после регистрации

Доступно после регистрации

Доступно после регистрации

Доступно после регистрации


Бесплатная юридическая консультация:

КОЛЕСНИК ЛИЛИЯ ОЛЕКСАНДРИВНА

(Активен, в процессе закрытия, закрыт, почти банкрот)

Инши населени пункти

08304, ГОРОД ИНШИ НАСЕЛЕНИ ПУНКТИ, УЛИЦА ГОЛОВАТОГО, ДОМ **, КВАРТИРА **

70.22 Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления


Бесплатная юридическая консультация:

78.10 Деятельность агентств по трудоустройству

82.30 Организация конференций и торговых выставок

** ** ** все виды деятельности доступны после регистрации

Используя YouControl, вы сможете глубоко анализировать ваших контрагентов:

Настроить онлайн-мониторинг ключевых изменений, таких как начало банкротства или смена директора


Бесплатная юридическая консультация:

Найти скрытые связи ваших контрагентов, в том числе фирмы-однодневки

Посмотреть наличие и срок действия лицензий

Ознакомиться с судебными делами, если они есть

Проверить наличие налогового долга

Информация о ФЛП КОЛЕСНИК ЛИЛИЯ ОЛЕКСАНДРИВНА

На этой странице представлено полную информацию о ФЛП КОЛЕСНИК ЛИЛИЯ ОЛЕКСАНДРИВНА, которая была записана более чем в 50 украинских ведомостей. Предложенная доступная информация поможет вам сделать развернутый анализ частного лица и узнать его надежность для дальнейшего сотрудничества или вложения средств в начатое дело.


Бесплатная юридическая консультация:

Какая информация представлена ​​о ФЛП КОЛЕСНИК ЛИЛИЯ ОЛЕКСАНДРИВНА?

Личное дело состоит из нескольких частей, часть из которых предлагается пользователю в свободном доступе, а другая доступна после регистрации в системе «YouControl».

Дополнительная информация, которую вы можете применять без регистрации — это:

 • Название учреждения: КОЛЕСНИК ЛИЛИЯ ОЛЕКСАНДРИВНА;
 • Город регистрации: Другие населенные пункты;
 • Адрес, указанный при регистрации: 08304, ГОРОД ИНШИ НАСЕЛЕНИ ПУНКТИ, УЛИЦА ГОЛОВАТОГО, ДОМ **, КВАРТИРА **.

Эти материалы доступны в обычном режиме. Блоки «Финансы, история, сведения, публикации» и другие, выдаются в распоряжение пользователю только после прохождения регистрации на нашем источнике. Советуем воспользоваться этой функцией, ведь досье, которое собирается нашей системой, является полезным, особенно, когда речь идет о возможности немалых финансовых затрат на построение выгодных отношений.

Получив доступ к детальным данным о ФЛП КОЛЕСНИК ЛИЛИЯ ОЛЕКСАНДРИВНА, вы получите возможность более обширно ознакомиться с предпринимателем, спецификацией и с историей его практики.

Предоставленная информация является актуальной, поскольку интерактивный поиск нашего ресурса своевременно обновляет данные изменения, которые записываются в государственные базы о ФЛП.


Бесплатная юридическая консультация:

Зарегистрируйтесь в системе «YouControl» и получите всю необходимую информацию о ФЛП КОЛЕСНИК ЛИЛИЯ ОЛЕКСАНДРИВНА

Вы еще не зарегистрировались в нашей системе поиска? Советуем вам сделать это прямо сейчас. Кроме основных сведений о ФЛП, которым вы заинтересовались, вы сможете получить более подробную информацию. Это поможет вам сделать точный выбор партнера и избежать рисков нестыковок.

Ведомости о ФЛП КОЛЕСНИК ЛИЛИЯ ОЛЕКСАНДРИВНА комплектуются, путем сбора официальных информации, которые находятся систематизированы более чем в 50 государственных реестрах и баз данных. Воспользуйтесь сайтом «YouControl» прямо сейчас и оцените все его привилегии лично!

Если вы предпочитаете продолжить поиск, откройте каталог других ФЛП в городе Другие населенные пункты, или воспользуйтесь поиском по алфавиту.

Источник: http://youcontrol.com.ua/ru/catalog/fop_details//

PEP .org.ua

Колесник Лілія Анатоліївна

Кар’єра:

Підтвердження зв’язку

Зв’язок почався: 14.04.2017


Бесплатная юридическая консультация:

Зв’язки:

 • Колесник Лілія Анатоліївна
  • Члени сім’ї
   • Мунтян Олена Федорівна – мати,

   Підтвердження зв’язку

   Дані з декларації про доходи:

   Грошові активи:

   Суб’єкт декларування повинен задекларувати: готівкові кошти, кошти, розміщені на банківських рахунках, внески до кредитних спілок та інших небанківських фінансових установ, у тому числі до інститутів спільного інвестування, кошти, позичені суб’єктом декларування або членом його сім’ї третім особам, активи у дорогоцінних (банківських) металах, інше.

   Не підлягають декларуванню наявні грошові активи (у тому числі готівкові кошти, кошти, розміщені на банківських рахунках, внески до кредитних спілок та інших небанківських фінансових установ, кошти, позичені третім особам) та активи у дорогоцінних (банківських) металах, сукупна вартість яких не перевищує 50 прожиткових мінімумів, встановленних для працездатних осіб на 1 січня звітного року.

   Дарунки, призи, виграші:

   Подарунки у формі грошових коштів ​повинні зазначатися, якщо розмір таких подарунків, отриманих від однієї особи (групи осіб) протягом року,​ перевищує 5 прожиткових мінімумів, встановленних для працездатних осіб на 1 січня звітного року. Подарун​ок​ у формі, іншій ніж грошові кошти​ (рухоме майно, нерухомість тощо)​, зазначається​, якщо ​вартість так​ого​ подарунк​у перевищує 5 прожиткових мінімумів, встановленних для працездатних осіб на 1 січня звітного року. Зазначення інформації про подарунок не виключає обов’язок вказати відповідне майно в інших розділах декларації, наприклад, у розділах про цінне рухоме майно, нерухоме майно, цінні папери тощо.

   Фінансові зобов’язання:

   Суб’єкт декларування повинен задекларувати: отримані кредити, отримані позики, зобов’язання за договорами лізингу, розмір сплачених коштів в рахунок основної суми позики (кредиту) та процентів за позикою (кредитом), зобов’язання за договорами страхування та недержавного пенсійного забезпечення, кошти, позичені суб’єкту декларування або члену його сім’ї іншими особами, несплачені податкові зобов’язання, інше.

   Інформація зазначається, лише якщо розмір зобов’язання перевищує 50 прожиткових мінімумів, встановленних для працездатних осіб на 1 січня звітного року. Якщо розмір зобов’язання не перевищує 50 прожиткових мінімумів, встановленних для працездатних осіб на 1 січня звітного року, зазначається лише загальний розмір такого фінансового зобов’язання (наприклад, якщо розмір сплачених коштів в рахунок основної суми позики (кредиту) у звітному році не перевищує 50 прожиткових мінімумів, встановленних для працездатних осіб на 1 січня звітного року, то зазначається лише загальний розмір позики (кредиту)).

   Источник: http://pep.org.ua/uk/person/25692

   Лилия Колесник Брест

   kolesnik_lilia_

   Консультант Mary Kay BrestMaryKay#

   • 7 Media
   • 101 Followers
   • 57 Followings

   Макияж: @kolesnik_lilia_☘️ Фото:@tatsiana.khomich.foto☘️ Модель:@myslivecolga☘️ Локация:@mk_beauty_studio_brest

   Макияж:@kolesnik_lilia_ ☘️ Фото:@tatsiana.khomich.foto☘️ Модель: Ольга ☘️ Локация:@mk_beauty_studio_brest

   У меня в гостях была очень интересная и лёгкая в общении девушка. Римма, спасибо за сотрудничество. Приятно, когда клиент доволен. Люблю свою работу. marykay#макияж#Brest

   kolesnik_lilia_☘️Макияж:@kolesnik_lilia_ ☘️Фото:@tatsiana.khomich.foto☘️ Модель: @poluchka_☘️Локация:@mk_beauty_studio_brest

   Работа в студии. Вот такое преображение у нас получилось. #макияж#marykay#Брест

   Новое всегда пугает. Тени. В итоге гостья довольна. #макияж#marykay#Брест

   Люблю обучение. Всегда что-то новое и интересное. #курсы#макияж#Брест

   © © 2017 PICGARDEN — Online Instagram Web Viewer This service uses the Instagram API but is not endorsed or certified by Instagram.

   Источник: http://picpublic.com/user/kolesnik_lilia_/

   Лилия Колесник @lil_kolesnik

   69 публикаций 284 подписчиков Подписки: 199

   Фото и видео в Instagram

   Перед вами человек, который за 14 месяцев уже в пятый раз уходит в отпуск😎 Правда, для сдачи экзаменов, но не суть🙈 #belarus #minsk #autumn #лошицкийпарк

   То ли реклама H&M, то ли благодарность 7Б классу😆 Моё второе (последнее) 1 сентября в стенах любых учреждений образования😏👩‍🏫 #belarus #school #1сентября

   Дабы архитектура Риги не осталась незамеченной, оставлю эти фото здесь. Кстати, на втором фото можно заметить ресторан «1221», который находится на ул. Яуниела, где были сняты некоторые советские фильмы🎬🎥 #latvia #riga #europe #travel #architecture #city

   Вышли на террасу на 10 минуточек, чтобы сделать фото, и бегом обратно прятаться от этого палящего солнца👀☀️ #latvia #galleriariga #travel

   @ekaterina_dunec, теперь я тебя понимаю. Двери в Риге заслуживают отдельного внимания😍 #latvia #riga #europe

   Можно мне один домик в Юрмале, пожалуйста?😏 #europe #latvia #jurmala #travel

   Вчера было пройдено 18 км. Никаких маршрутов себе не строили, шли куда глаза глядели. В итоге и старый город, и современный — done!👌 #Lithuania #Vilnius #summer #travel

   Такой приятный #Vilnius 🇱🇹 В городе слышится литовско-польско-русский говор, все друг друга понимают и улыбаются🤗 Живу в 90 км от Вильнюса, а сегодня только второй раз была в нем (первый раз проездом, так что не считается). Буду исправляться😏🌍 #lithuania #travel #summer

   Источник: http://inspicks.com/user/lil_kolesnik

   Лилия Колесник

   Имя: Лилия Колесник

   Интересы: Азербайджан, Кабо-Верде, Намибия, Танзания, Белоруссия, Непал, Сон, Психологические триллеры, Антигуа, Клубы, Астрономия, Учения нового века, Оман

   Любимые фильмы: Из Парижа с любовью, Верёвка и кольт, Монстры 2: Тёмный континент, Профессионал (фильм, 2011), Компания с ограниченной ответственностью, Частные детективы (фильм, 1976), Тепепа, Плохие спят спокойно, Внебрачный сын (фильм), Великий воин, Фильмы моего отца, Отвращение (фильм)

   Любимые телепередачи: Замок Такэси, Топ-модель по-американски (сезон 21), Вечерний Ургант, Африканские страсти, American Idol, Дорогая, мы убиваем детей (реалити-шоу, Украина), Спокойной ночи, малыши!, Я стесняюсь своего тела, Судите сами, Молниеносные катастрофы, Детали, Трансформеры: Прайм, Эдвардианская ферма

   Любимые книги: Тувия, дева Марса, Намедни. Наша эра (книга), Элита (роман), Мир Реки, Думай и богатей, Необычайные похождения Хулио Хуренито, Философия зоологии, Отбор (роман)

   Любимые игры: Medal of Honor: Underground, Saboteur!, Worms (игра, 1995), Lost Planet: Extreme Condition, Freeciv, FreeCol, Game of Thrones, True Tears, Worms: Open Warfare 2, Brave Fencer Musashi, Rail Wars!, Duke Nukem Trilogy

   Откуда взялась эта информация, Вы узнаете в разделе «Чему посвящен этот сайт?»

   Вы можете посмотреть настоящую фотографию этого человека, а так-же других людей.

   Откуда взялась эта фотография, Вы узнаете в разделе «Откуда берутся личные фотографии?»

   Источник: http://tutnaidut.com/user

   Особиста сторiнка Колесник Лилия

   © Видавець: Проект «Всеосвіта»

   Адреса для листування: 04080, м.Київ, вул., Кирилівська, будинок 82, офіс 256

   Всеосвіта є офіційно зареєстрованим ЗМІ (свідоцтво про реєстрацію ЗМІ №КВ86Р від 19.04.2018р., що видано Міністерством юстиції України)

   Правовласник товарного знака ВСЕОСВІТА: ТОВ «Всеосвіта» (Свідоцтво №) Видано відповідно до Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг».Від 10 жовтня 2018 року.

   Всі матеріали, розміщені на сайті, створені авторами або розміщені користувачами, публікуються виключно з метою ознайомлення. Авторські права на матеріали належать їх законним авторам. Часткове або повне копіювання матеріалів без письмового дозволу адміністрації сайту заборонено!

   Источник: http://vseosvita.ua/user/id92300

   Лилия Колесник

   Имя и фамилия Лилия Колесник. Значение имени, происхождения, совместимости имени и фамилии Лилия Колесник. Все онлайн сервисы.

   Лилия Колесник значение

   Совместимость Лилия и Колесник

   Лилия Колесник происхождение

   Лилия Колесник определение

   Прозвища для Лилия Колесник

   Лилия Колесник на других языках

   Лилия Колесник совместимость

   Люди с именем Лилия Колесник

   Лилия значения наилучшего имени: Внимательный, Веселый, Активный, Творческий, Изменчивый. Получить Лилия Значение имени.

   Колесник лучшие значения фамилии: Творческий, Веселый, Компетентный, Темпераментный, Изменчивый. Получить Колесник значение фамилии.

   Лилия происхождение имени. Вариантная транскрипция Лилия, Получить Лилия происхождение имени.

   Фамилия Колесник наиболее распространенная в Украина. Получить Колесник распространенность фамилии.

   Синонимные имена для Лилия в разных странах и языках: Леанна, Лиана, Lílian, Líle, Lileas, Лили, Лилиана, Лилиан, Лилиана, Лилиана, Лилианна, Лилиас, Лилия, Лилиана, Лилия, Лиля, Лилиана, Лилли, Лилия, Лиллиан, Лиллиана, Лиллиас, Лилли, Лилли, Лилия, Лилиана, Лжиля, Ljiljana. Получить Лилия на других языках.

   Наиболее распространенные фамилии с именем Лилия: Чонг. Получить Список фамилий с именем Лилия.

   Наиболее распространенные имена с фамилией Колесник: Arline, Джонни, Лиана, Дастин, Осия. Получить Имена, которые идут с Колесник.

   Совместимость Лилия и Колесник 82%. Получить Совместимость Лилия и Колесник.

   Источник: http://ru.surnameanalysis.com/Lilya-Kolesnik.html

   Колесник лилия

   Город: посёлок Трудовое

   Место работы: Детский сад № 20

   Специализация: дошкольное воспитание

   Должность: Воспитатель

   Период работы: с 1995 по 2014

   Характеристика: Лилия Валерьевна очень талантливый педагог и творческий человек. Её воспитанники побеждают на всевозможных конкурсах не только по городу и краю, но и по стране. В этом году наша группа выпускается. От имени всех родителей хочется поблагодарить Лилию Валерьевну за её теплоту и любовь к нашим детям.

   Один комментарий на «Колесник Лилия Валерьевна»

   Лилия Валерьевна — внимательный, ответственный педагог. Очень любит детей, готова целыми днями отвечать на их бесконечные вопросы, заниматься и играть с ними.

   Источник: http://xn--80abhacfuipm1ah8mob.xn--p1ai/2014/%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D0%BB%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%8F-%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0/

Published by admin