Образец заявления в пенсионный фонд

Образец заявления в пенсионный фонд


Бесплатная юридическая консультация:

Голові Управління Пенсійного фонду

України у Шевченківському районі м. Києва

вул Воровського, 29, м. Київ, 01054, т.

Красильнікова Сергія Петровича

інваліда – ліквідатора 1- ої групи


Бесплатная юридическая консультация:

Оглавление:

Мешкаю за адресою: м. Київ 04116,

вул. Коперника 13/15 кв.26, т.

ЗАЯВА

У відповідності до висновку МСЕК з визначення втрати мною працездатності, та на підставі мого звернення з наданням відповідних документів, Управлінням Пенсійного фонду України у Шевченківському районі м. Києва здійснюється нарахування та виплата належної мені пенсії по інвалідності 1- ої групи внаслідок Чорнобильської катастрофи.

Прикінцевими положеннями Законів України «Про Державний бюджет на 2012р.» та «Про державний бюджет на 2013р.», було надано право Кабінету Міністрів України застосовувати норми і положення статей 20, 21, 22, 23, 30, 31, 37, 39, 48, 50, 51, 52 та 54 Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», у порядку та розмірах, встановлених Кабінетом Міністрів України виходячи з наявних фінансових ресурсів Державного бюджету України та бюджету Пенсійного фонду України на роки.


Бесплатная юридическая консультация:

Законом «Про Державний бюджет України на 2014 рік» таке право Кабінету Міністрів України надано не було. Стаття 19 Конституції зобов’язує органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадових осіб діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

На підставі викладеного, вважаю, що з 01 січня 2014 року Управління Пенсійного фонду України у Шевченківському районі м. Києва зобов’язане здійснити розрахунок та проводити виплати пенсії у передбачених Законами України виходячи із розміру, встановленого ст.54 Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», що становить не менше 10 мінімальних пенсій за віком; додаткову пенсію за шкоду, заподіяну здоров’ю, як інваліду 1-ої групи, щодо якого встановлено зв’язок з Чорнобильською катастрофою, виходячи Із розміру, встановленого ст.50 Закону №796-ХІІ, що становить 100% мінімальної пенсії за віком, яка дорівнює прожитковому мінімуму для непрацездатних осіб.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 1, 15 Закону України «Про звернення громадян», —

ПРОШУ:

1.Надати мені довідку про суму нарахованої та фактично сплаченої мені пенсії у січні і по теперішній час 2014 року, з наведенням її детального розрахунку.


Бесплатная юридическая консультация:

2.Здійснити з 01 січня 2014 року перерахунок основної частки моєї пенсії як інваліду – ліквідатору 1- ої групи по інвалідності внаслідок Чорнобильської катастрофи (державної пенсії) з обчисленням її у обсязі 10 мінімальних пенсій за віком, і додаткової пенсії за шкоду, заподіяну здоров’ю внаслідок Чорнобильської катастрофи, з обчисленням її у обсязі 100% мінімальної пенсії за віком, визначених із законодавчо встановленого прожиткового мінімуму для осіб, що втратили працездатність.

3.Виплатити мені недоплачену з 01 січня 2014 року по теперішній час частку моєї пенсії.

4.Надати довідку про розмір заборгованості з виплати пенсії по рішенні суду з 01.11.2011р. по 31.12.2013р.

05.03.2014 рік Красильніков С.П.

Обновлен 05 мар 2014. Создан 04 мар 2014


Бесплатная юридическая консультация:

Источник: http://spilkachernobulja.io.ua/s694426/zrazok_zayavi_do_pensiynogo_fondu

Заявление о назначении пенсии

Описание процедуры заполнения бланка заявления Пенсионного фонда Украины о назначении пенсии. Основано:

 • на собственном опыте и
 • этом документе (см. также внизу — источник).

Зявление в Пенсионный фонд

Пример заполнения бланка заявления показан на рисунке 1 – часть 1 и рисунке 2 – часть 2. Рисунок 1 – Заявления о назначении пенсии – часть 1. (для увеличения – кликнуть по картинке) Рисунок 2 – Заявление о назначении пенсии – часть 2 (для увеличения – кликнуть по картинке)

Что содержит заявление о назначении пенсии

1) Фамилия, имя, отчество заявителя.

2) Дата рождения заявителя.

3) Адрес заявителя: — по месту регистрации; — по месту проживания. Как правило, это один и тот же адрес. Но часто бывает, что это разные адреса – надо писать как есть.


Бесплатная юридическая консультация:

4) Данные паспорта: серия, номер, кем выдан, дата выдачи

5) Идентификационный номер. У подавляющего большинства людей он есть – потрепанный листок формата А5. Некоторые люди не имеют идентификационного номера, потому что в силу своих религиозных убеждений отказались от его принятия. Об этом у них есть специальная отметка в паспорте.

6) Цель заявления – о чем просит заявитель. В нашем случае — назначить пенсию. Могут быть и другие цели: — пересчитать пенсию; — обновить пенсию; — отсрочить время назначения пенсии; — перевести с одного вида пенсии на другой. Оставить один – первый – вариант, все остальные зачеркнуть.

7) Указывается вид пенсии: по возрасту. Может быть также пенсия по утрате кормильца, по инвалидности, по выслуге лет и так далее.

8) Указывается количество иждивенцев – нетрудоспособных членов семьи на содержании у заявителя. Для назначения пенсии по возрасту имеет значение наличие у заявителя несовершеннолетних детей – на них начисляется ежемесячная надбавка к пенсии 150 гривень.


Бесплатная юридическая консультация:

9) Указывается, назначалась ли ранее пенсия на каком-либо другом основании (например, по инвалидности).

10) Указывается работает ли заявитель в настоящее время: работаю / не работаю. Ненужное – зачеркнуть.

11) Способ выплаты пенсии: — по почте; — на счет в банке (наименование банка, номер счета). Если ваш выбор почта, нужно зачернкнуть то, что касается банка. Если ваш выбор банк, нужно указать банк и номер пенсионного счета. Если у вас есть справка банка о счете, то приложить ее к документам.

12) Указания о исключении периода из подсчета заработной платы: — конкретный период от ______ и до _______; — провести исключение автоматическим способом, то есть при расчете пенсии на компьютерно расчетной программе Пенсионного фонда. Указывать конкретный период вряд ли целесообразно, так как точно установить его можно только с помощью компьютера. Поэтому обычно выбирают (подчеркивают) «автоматический способ», а период «от ______ и до ______» зачеркивают.

13) Подтверждение того, что заявителю известно, что согласно действующему законодательству человек может иметь только одну пенсию. Обязательство своевременно сообщать в Пенсионный фонд об обстоятельствах, которые могут повлиять на пенсионное обеспечение заявителя: поступлении на работу, увольнении с работы, изменений в составе семи, смене места проживання, выезда за границу на постоянное место жительства и других.

Бесплатная юридическая консультация:

14) Дата заявления и подпись заявителя.

15) Запись о том, что паспортные данные, идентификационный номер (если есть) и поданные документи проверены. Запись заверяется подписью специалиста Пенсионного фонда, которому вы сдаете заявление и документы. Есть также место для подписи начальника управления Пенсионного фонда.

Расписка ПФ о принятых документах

Специалист, который принял у вас заяление и документы выдает вам расписку-уведомление с перечнем этих документов, Обычно это: — Трудовая книжка; — Справки о заработной плате, количество, номера; — Документы о стаже, количество и номера.

Кроме того, в этой расписке-уведомлении указывается перечень документов, которых не хватает для назначения пенсии, и сроки их представления в Пенсионный фонд.

Источник: ПОРЯДОК подання та оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсій відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування». Постанова правління Пенсійного фонду України 25.11.2005 № 22-1 (у редакції постанови правління Пенсійного фонду України 07.07.2014 № 13-1)


Бесплатная юридическая консультация:

Источник: http://www.raschet-pensii.in.ua/zayavlenie-o-naznachenii-pensii/

Заявление в пенсионный фонд

Оращение в ПФР может происходить разными способами. Если для получения консультации в большинстве случаев требуется только набрать номер, то для получения какого-либо решения нужно написать заявление в Пенсионный фонд.

Есть несколько возможностей получить консультацию:

 1. Обратиться в службу по месту жительства. Обязательно пишется письменное заявление, которое регистрируется.
 2. Направить обращение заказным путем. Территориальное отделение есть на официальном сайте ПФР.
 3. Создать обращение через онлайн-приемную. Получить помощь таким способом могут как жители нашей страны, так и граждане, проживающие за ее пределами.

Как составить заявление в пенсионный фонд?

На сайте ПФР есть образцы следующих заявлений:

 • о назначении пенсии,
 • о перерасчете размера обеспечения,
 • о переводе накопленных средств,
 • о выплате пенсий,
 • о назначении ДЕМО,
 • о проведении заочного освидетельствования.

Независимо от того, по какой причине подана официальная бумага, ее обязаны рассмотреть в 10-дневный срок. Особенности того, как написать заявление в пенсионный фонд зависит от причины обращения. Общая схема следующая:


Бесплатная юридическая консультация:

Шапка (правый верхний угол)

Указывается территориальный орган ПФ РФ, Ф. И. О. волосностью.

В теле прописываются данные о месте регистрации и проживания, номер СНИЛС, информация о паспорте.

Причины и основания обращения

После личной информации указывается повод обращения. Желательно, чтобы были ссылки на законодательные акты.


Бесплатная юридическая консультация:

Опись официальных бумаг

Перечислите все документы, которые сопровождают заявление.

Подпись ставится с расшифровкой

Каждое заявление должно содержать полную информацию о человеке и цели его обращения.

При выборе основания необходимо в заявлении указать прошение о:


Бесплатная юридическая консультация:

 • назначении страховой пенсии,
 • назначении доли страховой пенсии по старости,
 • назначении накопительной пенсии.

Страховая часть может быть с установлением фиксированной выплаты по возрасту, инвалидности или утраты кормильца. Прописываются и особенности накопительной пенсии. Если привлекался материнский капитал, есть доход от инвестирования, это указывается.

Заявление о назначении пенсии по старости

Подается в территориальный орган при достижении возрастной границы, указанной в законодательстве и при наличии трудового стажа. Сроки подачи официальной бумаги не ограничены, но датой начала назначения считается день, когда было подано заявление.

Образец заявления о назначении пенсии

Сама бумага оформляется по установленному образцу, утверждённому Приложением № 4, который издал ПФ. К нему прилагается:

 • заполненный вручную бланк заявления,
 • паспорт,
 • СНИЛС,
 • ИНН,
 • трудовая книжка,
 • документ о заключении брака, справка о стаже и о последних начислениях зарплаты,
 • свидетельства о рождении детей,
 • документы, влияющие на факт увеличения пенсии.

При приеме пакета документов и заявления в Пенсионный фонд о назначении пенсии сотрудник проверяет правильность изложенных сведений, снимает копии с официальных бумаг. Обращение регистрируется, о чем выдается расписка-уведомление. В ней стоит дата приема. Если каких-то документов не хватает, они указываются со сроками их предъявления.


Бесплатная юридическая консультация:

Заявление для перевода накопительной части

Сначала необходимо выбрать наиболее подходящий НПФ России. Учитывайте рейтинг по доходности и объему привлеченных средств. Именно этот фонд нужно будет указать в заявлении в Пенсионный фонд о накопительной части.

Вторая часть общего заявления заполняется дополнительно при переводе с одной пенсию на другую. Это может сделать законный представитель несовершеннолетнего, недееспособного лица, другим доверенным лицом.

После оформления документации заключается договор с НПФ. Он начинает действовать с 1 января следующего года. Перевод средств осуществляется за счет выбранного фонда не позднее конца марта. После этого процедура накопления полностью ложится на плечи выбранного учреждения.

Источник: http://bankiros.ru/wiki/term/zaavlenie-v-pensionnyj-fond

Исковое заявление обжалования решений управлений Пенсионного фонда о приостановке выплаты пенсий

Уважаемые наши пенсионеры, ранее мы писали об административных вариантах о бжалования решений управлений Пенсионного фонда о приостановке выплаты пенсий .


Бесплатная юридическая консультация:

Но, как показывают ваши обращения на нашу Горячую линию, многие готовы обжаловать действия сотрудников управлений Пенсионного фонда в судебном порядке. Нашими коллегами – юристами был подготовлен шаблон искового заявления в суд. Мы хотим поделиться с вами шаблоном искового заявления. Если у вас в процессе заполнения будут возникать вопросы с данным документом или с расчётом судебного сбора, позвоните нам на 110, и мы проконсультируем вас.

Скачать и распечатать шаблон в формате PDF можно по ссылке .

Скачать и распечатать шаблон в формате doc можно по ссылке .

____________________міський/міськрайонний суд Адреса суду: _______________________________ (будинок, вулиця, місто, поштовий індекс, телефон) __________________________________________ __________________________________________ (Прізвище, ім’я, по-батькові, рік народження, серія та номер паспорта, ким та коли виданий, ІПН) __________________________________________ __________________________________________ Позивач: Адреса та засоби зв’язку позивача: ____________ __________________________________________ (будинок, вулиця, місто, поштовий індекс, телефон) __________________________________________ __________________________________________ (назва Управління ПФ України, в якому особа перебуває на обліку, код ЄДРПОУ цього органу)_________________________________________ __________________________________________ Відповідач: Адреса та засоби зв’язку відповідача: __________ __________________________________________ (будинок, вулиця, місто, поштовий індекс, телефон) __________________________________________

З метою судового захисту порушених прав, відповідно до вимог статті 23 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», № 1058-IV, від 09.07.2003, Позивач звертається з цим адміністративним позовом про наступне:


Бесплатная юридическая консультация:

Так, Позивач з ________ року здобув право на отримання пенсії за віком, що підтверджується пенсійним посвідченням №_______________, яке видано Пенсійним фондом України на ім’я Позивача ________ року (копія додається).

До ___ (місяць)____ 201__ року Позивач перебував на обліку в Управлінні Пенсійного фонду України _______________ (району, міста) ______________.

У зв’язку з набранням чинності Постановою Кабінету Міністрів України від 7 листопада 2014 року № 595, якою затверджений Тимчасовий порядок фінансування бюджетних установ, здійснення соціальних виплат населенню та надання фінансової підтримки окремим підприємствам і організаціям Донецької та Луганської областей (далі — Тимчасовий порядок), у населеному пункті, де мешкав Позивач, було припинено здійснення повноважень відповідним органом Пенсійного фонду України, а також зупинені до моменту повернення окупованої території під контроль органів державної влади видатки з державного бюджету, бюджету Пенсійного фонду України та бюджетів інших фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування.

Внаслідок цього Позивач, не маючи інших джерел існування крім пенсії, змушений був звернутися із заявою про взяття на облік та виплату пенсії до іншого територіального органу Пенсійного фонду України.

З ___ (місяць)____ 201__ року Позивача поставлено на облік до Управління Пенсійного фонду України ______________ (далі – Відповідач).


Бесплатная юридическая консультация:

Саме з цього часу та до березня 2016 року Відповідач нараховував пенсійне забезпечення Позивачу та перераховував належні до виплати суми на картковий рахунок №_________________, що відкритий на його ім’я в АКБ __________________________.

Розмір щомісячної пенсії складає __________ грн. і, відповідно, зазначена сума ____ числа кожного місяця перераховувалась на зазначений рахунок.

У ___________ 2016 року на картковий рахунок Позивача не була зарахована щомісячна пенсія.

Діями, що полягають у невиплаті та неперерахуванні пенсії, Відповідач грубо порушив охоронювані Конституцією та Законами України права Позивача, тим самим позбавивши єдиного джерела для існування.

Статтею 46 Конституції України гарантовано, що громадяни мають право на соціальний захист, що включає право на забезпечення їх у разі повної, часткової або тимчасової втрати працездатності, втрати годувальника, безробіття з незалежних від них обставин, а також у старості та в інших випадках, передбачених законом.

Пенсії, інші види соціальних виплат та допомоги, що є основним джерелом існування, мають забезпечувати рівень життя, не нижчий від прожиткового мінімуму, встановленого законом.


Бесплатная юридическая консультация:

Єдиним нормативним актом, що відповідно до вимог Конституції України регулює питання пенсійного забезпечення громадян України є Закон України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» (далі – Закон).

Згідно його статті 4 виключно законами про пенсійне забезпечення визначаються умови, норми та порядок пенсійного забезпечення; організація та порядок здійснення управління в системі пенсійного забезпечення. Також, згідно статті 5 цього Закону, виключно цим Законом визначається порядок здійснення пенсійних виплат за загальнообов’язковим державним пенсійним страхуванням.

Статтею 7 Закону визначені принципи, за якими здійснюється державне пенсійне страхування. До них віднесені зокрема: законодавче визначення умов і порядку здійснення загальнообов’язкового державного пенсійного страхування; рівноправність застрахованих осіб щодо отримання пенсійних виплат; державних гарантій реалізації застрахованими особами своїх прав, передбачених цим Законом; гласності, прозорості та доступності діяльності Пенсійного фонду; обов’язковості фінансування за рахунок коштів Пенсійного фонду витрат, пов’язаних з виплатою пенсій та наданням соціальних послуг, в обсягах, передбачених цим Законом.

Статтею 47 Закону встановлено, що пенсія виплачується щомісяця організаціями, що здійснюють виплату і доставку пенсій, у строк не пізніше 25 числа місяця, за який виплачується пенсія, виключно в грошовій формі за зазначеним у заяві місцем фактичного проживання пенсіонера в межах України абоперераховується на визначений цією особою банківський рахунок у порядку, передбаченому законодавством.

Отже, ігноруючи моє право на щомісячне отримання пенсії, не вживаючи встановлених Законом дій щодо нарахування та перерахування пенсії на належний та визначений мною рахунок, Відповідач вчинив бездіяльність, яка має бути визнана судом протиправною.


Бесплатная юридическая консультация:

Крім того, із спілкування з працівниками Відповідача, а також з повідомлень, які містяться на офіційному сайті Пенсійного фонду України (http://www.pfu.gov.ua/pfu/control/uk/publish/article?art_id=244857&cat_id=184068), у мене, як Позивача, виникли підозри про те, що невиплата пенсії могла статися через прийняття Відповідачем рішення про призупинення її виплати.

Але ж об’єктивно про прийняття такого рішення мені невідомо, будь-яка письмова інформація з цього приводу, відповідно до пункту 12 частини 2 статті 64 Закону, компетентним органом мені не надсилалась. Повідомити дані про наявність такого рішення, про дату та інші його реквізити, за його наявності, у телефонній розмові працівники Відповідача мені відмовились.

За таких умов слід зазначити:

Закон України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», № 1058-IV, від 09.07.2003, взагалі не передбачає можливість призупинення виплати пенсії, яка раніш була призначена та виплачувалась.

Законом, а саме його статтею 49, передбачено право територіального органу Пенсійного фонду своїм рішенням припиняти виплату пенсії, у випадках:


Бесплатная юридическая консультация:

1) якщо пенсія призначена на підставі документів, що містять недостовірні відомості; 2) на весь час проживання пенсіонера за кордоном, якщо інше не передбачено міжнародним договором України, згода на обов’язковість якого надана Верховною Радою України; 3) у разі смерті пенсіонера; 4) у разі неотримання призначеної пенсії протягом 6 місяців підряд; 5) в інших випадках, передбачених законом.

Натомість, жодної з визначених Законом підстав для припинення виплати Позивачу пенсії, не існує.

Зокрема, не існує факту призначення пенсії на підставі документів, що містять недостовірні відомості. Це доводиться тим, що призначення мені пенсії відбулось _________ року. Позивачем, на час вирішення питання про призначення пенсії, відповідно до статті 44 Закону, Відповідачу був наданий повний пакет документів. Відомості, що містились в документах, Відповідачем не заперечувались.

З цього часу, а це вже понад ________ років, будь-яких зауважень щодо змісту документів, на підставі яких відбувалось призначення, з боку органів ПФУ мені не пред’являлось. Будь-яких вимог про надання документів або уточнення даних, що в них містяться, з боку Відповідача на адресу Позивача не надходило.

Звісно, й інших фактів, з якими Закон пов’язує виникнення у Відповідача права на припинення виплати пенсії, не може існувати.


Бесплатная юридическая консультация:

Отже, у разі прийняття Відповідачем рішення про призупинення або припинення мені виплати пенсії, через відсутність визначених Законом підстав для його прийняття, його слід визнати протиправним.

При вирішенні спору слід також звернути увагу на наступне:

Постановою Пленуму Верховного Суду України «Про застосування Конституції України при здійсненні правосуддя», №9 від 01.11.1996, встановлено, що виходячи із зазначеного у ст. 8 Конституції в Україні принципу верховенства права, конституційні права та свободи людини і громадянина є безпосередньо діючими. Вони визначають цілі і зміст законів та інших нормативно-правових актів, зміст і спрямованість діяльності органів законодавчої та виконавчої влади, органів місцевого самоврядування і забезпечуються захистом правосуддя. При цьому судова діяльність має бути спрямована на захист цих прав і свобод від будь-яких посягань шляхом забезпечення своєчасного та якісного розгляду конкретних справ.

Також Постановою встановлено, що судам необхідно виходити з того, що нормативно-правові акти будь-якого державного чи іншого органу підлягають оцінці на відповідність як Конституції, так і закону. Якщо при розгляді справи буде встановлено, що нормативно-правовий акт, який підлягав застосуванню, не відповідає чи суперечить законові, суд зобов’язаний застосувати закон, який регулює ці правовідносини.

З цього постає необхідність під час розгляду справи надати оцінку ряду нормативних актів, які видані Кабінетом Міністрів України, та внаслідок їх невідповідності Законам та Конституції України застосувати до спірних правовідносин норми останніх.

Так, Постановою Кабінету Міністрів України «Про здійснення соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам», № 637 від 05.11.2014, встановлено, що продовження виплати пенсій (щомісячного довічного грошового утримання), довічних державних стипендій, усіх видів соціальної допомоги та компенсацій, матеріального забезпечення, надання соціальних послуг за рахунок коштів державного бюджету та фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування внутрішньо переміщеним особам здійснюються за місцем перебування таких осіб на обліку, що підтверджуєтьсядовідкою, виданою згідно з Порядком оформлення і видачі довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 01 жовтня 2014 р. № 509. Виплата (продовження виплати) пенсій, що призначені зазначеним особам, здійснюється в установах публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» та з використанням його платіжних пристроїв. Зазначені виплати припиняються з місяця, наступного за тим, у якому завершився строк дії такої довідки, виданої після 9 вересня 2015 року. У разі продовження строку дії довідки зазначені виплати поновлюються з дати припинення їх виплати.

Тобто постановою встановлені обмеження у реалізації громадянами прав на отримання пенсій, гарантованих статтею 47 Закону, а саме: отримання пенсійних та інших соціальних виплат лише за наявності довідки; лише за місцем перебування таких осіб на обліку; лише через рахунки, відкриті в установах публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» та лише в межах строків дії довідки.

Отже, враховуючи, що такі положення Постанови є такими, що обмежують конституційні права соціально незахищених громадян України, що мешкали на територіях непідконтрольних державі та набули статус внутрішньо переміщених, її норми не можуть бути застосовані при вирішенні спору.

Також, не можуть бути застосовані при вирішенні спору положення Порядку виплати пенсій та грошової допомоги за згодою пенсіонерів та одержувачів допомоги через їх поточні рахунки у банках, що затверджений Постановою Кабінету Міністрів України «Про заходи щодо виконання статті 3 Указу Президента України від 4 липня 1998 року №734», №1596 від 30.08.1999, в частині пунктів 6 та 12.

Норми, які викладені у зазначених пунктах, є такими, що обмежують встановлене статтею 47 Закону право отримувачів пенсій на самостійне визначення рахунку, до якого зараховується пенсія. Остання, на відміну від норм наведених у Порядку, встановлює, що право визначення банківського рахунку для зарахування пенсії належить особі, а не Кабінету Міністрів України.

Не підлягають застосуванню при вирішенні спору й положення пункту 12 Порядку здійснення верифікації та моніторингу достовірності інформації, поданої фізичними особами для нарахування та отримання соціальних виплат, пільг, субсидій, пенсій, заробітної плати, інших виплат, що здійснюються за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів, коштів Пенсійного фонду України, фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України №136 від 18.02.2016.

Норма, що міститься у зазначеному пункті Порядку, протиправно розширює вичерпний перелік підстав, що визначений статтею 49 Закону, для припинення виплати пенсії. Тим самим зазначеним нормативним актом звужуються та обмежуються права громадянина, що не відповідає принципам пенсійного законодавства та Конституції України.

Разом з цим для правильного вирішення спору слід врахувати наступні, встановлені Конституцією України, гарантії:

Відповідно до положень статі 3 Конституції України людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю.

Стаття 64, якою передбачено, що конституційні права і свободи людини і громадянина не можуть бути обмежені, крім випадків, передбачених Конституцією України.

Так, статтею 24 встановлюється рівність конституційних прав і свобод усіх громадян, та неможливість їх обмеження за будь-якими ознаками. За їх змістом не може бути обмежено право громадян на отримання пенсій та інших соціальних виплат у залежності від місця їх проживання та перебування.

Якщо Україна гарантує піклування та захист своїм громадянам, які перебувають за її межами, що встановлено статтею 25, то тим більш така гарантія поширюється на громадян, що мешкають на її території.

Стаття 33, відповідно до якої кожному, хто на законних підставах перебуває на території України, гарантується свобода пересування, вільний вибір місця проживання, право вільно залишати територію України, за винятком обмежень, які встановлюються законом.

Пунктом 19 Постанови Пленуму Верховного Суду України «Про незалежність судової влади» № 8 від 13.06.2007 року, зазначено, що відповідно до статей 8 та 22 Конституції України не підлягають застосуванню судами закони та інші нормативно-правові акти, якими скасовуються конституційні права і свободи людини та громадянина, а також нові закони, які звужують зміст та обсяг встановлених Конституцією України і чинними законами прав і свобод. Суди при визначенні юридичної сили законів та інших нормативно-правових актів щодо їх діяльності повинні керуватися Конституцією України як актом прямої дії.

Для визнання того, що Відповідачем порушуються основоположні права та свободи людини слід також врахувати й практику Європейського суду з прав людини (далі — ЄСПЛ).

Слушними для правильного вирішення питання по суті повинні стати рішення ЄСПЛ у справі «Пічкур проти України» та «Ілашку та інші проти Молдови та Росії».

Зокрема, у першому слід звертатися до пункту 53, яким зазначено, що «підвищення мобільності населення, більш високі рівні міжнародного співробітництва та інтеграції, а також розвиток банківського обслуговування та інформаційних технологій більше не виправдовують здебільшого технічних обмежень щодо осіб, які отримують соціальні виплати…»

У пункті 54 цього ж рішення ЄСПЛ також зазначив про порушення статті 14 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (далі — Конвенція), згідно з якою користування правами та свободами, визнаними в Конвенції, має бути забезпечене без дискримінації за будь-якою ознакою — статі, раси, кольору шкіри, мови, релігії, політичних чи інших переконань, національного чи соціального походження, належності до національних меншин, майнового стану, народження, або за іншою ознакою, у поєднанні зі статтею 1 Першого протоколу до Конвенції, якою передбачено право кожної фізичної або юридичної особи мирно володіти своїм майном та закріплено, що ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права.

У справі «Ілашку та інші проти Молдови та Росії» ЄСПЛ, задовольняючи позов щодо Молдови, визнав, що Уряд Молдови, який є єдиним законним Урядом Республіки Молдова за міжнародним правом, не здійснював влади над частиною своєї території, яка перебуває під ефективним контролем «Молдавської Республіки Придністров’я» (МРП). Однак, навіть за відсутності ефективного контролю над Придністровським регіоном, Молдова все ж таки має позитивне зобов’язання за статтею 1 Конвенції вжити заходів, у рамках своєї влади та відповідно до міжнародного права, для захисту гарантованих Конвенцією прав заявників.

У пункті 333 цього рішення ЄСПЛ зазначив: «Суд вважає, що коли держава не може забезпечити дію своєї влади на частині своєї території відповідно фактичній ситуації (наприклад, сепаратиський режим, військова окупація), держава не перестає нести відповідальність та здійснювати юрисдикцію. Воно повинно усіма доступними дипломатичними та правовими засобами із залученням іноземних держав та міжнародних організацій продовжувати гарантувати права та свободи, передбачені Конвенцією».

Відповідно до ст. 8 Закону України «Про судовий збір» враховуючи майновий стан сторони, суд може звільнити від його сплати. У пункті 29 Постанови Вищого спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ «Про застосування судами законодавства про судові витрати у цивільних справах», №10 від 17.10.2014, роз’яснено, що клопотання про звільнення від сплати може бути викладено у заяві, а також що наявність такої підстави підтверджується відповідними документами.

Моє клопотання про звільнення від сплати судового збору обґрунтовується відсутністю в мене коштів на сплату збору, внаслідок неперерахування мені пенсії Відповідачем, а це для мене єдине джерело існування (довідка про залишок коштів на рахунку).

Сплата судового збору в сумі _________ для мене є неможливою, адже це майже повна пенсія, якої я позбавлений.

За таких обставин неприйняття судом рішення про звільнення мене від сплати судового збору може фактично вплинути на реалізацією права на судовий захист, позбавивши мене доступу до правосуддя.

Крім того слід зазначити, що пенсія для мене, як непрацездатної особи, є єдиним джерелом існування. Відсутність пенсійного забезпечення ставить під загрозу моє життя, робить неможливим забезпечення моїх фізіологічних потреб, як людини. Насамперед, це стосується забезпечення їжею. Внаслідок неотримання пенсії я опинився на межі смерті. Підтвердженням цієї обставини є письмові пояснення свідків (додаються). Зазначені особи готові дати свідчення у суді або поза його межами, як це передбачено статтею 77 КАС України.

Отже саме такі обставини зумовлюють моє звернення до суду з клопотанням щодо невідкладного розгляду і вирішення справи, як це передбачено частиною 3 статті 110 КАС України, або, за рішенням суду, у скороченому порядку, як це передбачено статтеюКАС України.

На теперішній час я позбавлений можливості отримати відомості та документи, які можуть бути використані як докази у справі. Зазначене обумовлено тим, що __________________________________

Зокрема, такими доказами у справі можуть бути відомості, що має Відповідач, зокрема про причини невиплати пенсії та про прийняті з цього приводу рішення.

Саме з цих причин мною заявляється клопотання про витребування доказів.

Відповідач, відповідно до Положення про управління Пенсійного фонду України в районах, містах, районах у містах, а також про об’єднані управління, яке затверджено Постановою Пенсійного фонду України №28-2 від 22.12.2014, є юридичною особою публічного права, що вказує на наявність у нього адміністративної процесуальної правоздатності.

Відповідно до пункту 4 частини 1 статті 18 КАС України зазначений спір є підсудним місцевому суду як адміністративному, за відповідною територіальною підсудністю.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 17-19,, 162 КАС України,

1. Звільнити мене, ______________________, як Позивача, від сплати судового збору, як особу, яка через свій майновий стан не має можливості його сплатити.

2. Відкрити скорочене провадження в адміністративній справі з вжиттям заходів щодо невідкладного розгляду і вирішення справи.

3. Витребувати докази:

— в __________банк________ докази: довідку про рух коштів на картковому рахунку №_________________________, належному Позивачу;

— у Відповідача – відомості про помісячну сплату на користь Позивача пенсії у 2016 році, а також про причини та підстави несплати пенсії Позивачу у березні 2016 року; копію рішення тощо.

3. Визнати протиправною бездіяльність ____________________________________,

(назва Управління ПФ України, код ЄДРПОУ цього органу)

яка полягає у не виплаті, починаючи з березня 2016 року, пенсії _____________________________________________________________________________.

(Прізвище, ім’я, по-батькові, рік народження, ІПН)

4. Визнати протиправним та скасувати рішення _____________________________,

(назва Управління ПФ України, код ЄДРПОУ цього органу)

про призупинення (припинення) виплати пенсії_____________________________________ _________________________________________________________________.

(Прізвище, ім’я, по-батькові, рік народження, ІПН)

5. Зобов’язати ___________________________________________________________

(назва Управління ПФ України, код ЄДРПОУ цього органу)

поновити виплату пенсії _______________________________________________________

(Прізвище, ім’я, по-батькові, рік народження, ІПН

негайно після проголошення судового рішення, а також утриматись від подальшого призупинення її виплати.

6. Справу розглянути без моєї участі, але з повідомленням про результати розгляду.

 • дві копії позовної заяви з копіями додатків;
 • копія пенсійного посвідчення № _____________;
 • копія довідки про взяття на облік особи, переміщеної з тимчасово окупованої території України, районів проведення АТО та населених пунктів, розташованих на лінії зіткнення №________________ від ____________.
 • копія усіх сторінок паспорта громадянина України;
 • копія банківського повідомлення із зазначенням номеру рахунку;
 • довідка про залишок коштів на банківському рахунку або довідка про дохід фізичної особи з ДФС;
 • письмові пояснення громадян ___________________________, в яких зазначено про скрутний майновий стан Позивача;
 • копії інших документів.

«____»_________________ 2016 року

Открытое обращение общественных организаций по учету внутренне перемещенных лиц

«Осторожно мины!» Новая памятка от Донбасс SOS

Источник: http://www.donbasssos.org/_isk/

Образец заявления в пенсионный фонд

Голові правління пенсійного фонду України

01601, м. Київ-14, вул. Бастіонна, 9

________________________________ __.__.19__ року народження 22222, Київська обл. Броварський р-н, с. ______________ Т. Скарга

Я, _____________________ на сьогодні отримую пенсію у розмірі 1285 гривень і 39 копійок. Маю загальний стаж 45 років 5 місяців і 20 днів і являюся дитиною війни. Пенсійна справа зареєстрована в Управлінні ПФУ в Броварському районі, за № 56721. Розрахунок проводився в період з 1989 по 1990 роки.

Законом України від 17.09.2015 № 704-VIII «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2015 рік», який набрав чинності з 20.09.2015, передбачено збільшення з 1 вересня цього року розміру прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, до 1074 грн. У зв’язку зі зміною прожиткового мінімуму здійснюється перерахунок складових пенсійної виплати, які визначаються від цієї величини. Зокрема, перерахунку підлягають мінімальний розмір пенсії та доплата за понаднормовий стаж. Хочу завірити, що пенсію за вересень 2015 року я отримав у тому ж розмірі, що і отримував щомісяця впродовж року, тобто 1285 гривень і 39 копійок. Мою пенсію не підвищено!

З цього приводу я звернувся на «горячу лінію» за номером телефонудо Управління ПФУ у Броварському районі. Як мені повідомили, що до моєї пенсії перерахунок і підвищення не стосується, так як вона індексується.

На підставі викладеного,

1. Підтвердити, чи дійсно моя пенсія не підлягає перерахунку і підвищенні, якщо так, то на якій підставі.2. Перевірити правильність нарахування мені пенсії в Управлінні ПФУ Броварського району Київської області.3. Письмову відповідь надіслати на мою адресу.

З повагою, ______________________ ____.10.2015 року

Источник: http://yurporada.kiev.ua/ru/obraztsi-zhalob/skarga-na-pens-yniy-fond.html

Иван Климов

Ваш юрист

Письмо в пенсионный фонд

15.09.2018 admin Комментарии Нет комментариев

Женщины, которым полагается по закону прибавка за детей, рожденных в советсткое время, должны обратиться в Пенсионный Фонд РФ с письменным заявлением.

Расскажем, как правильно оформить документ, что писать в заявлении и каких ошибок стоит избегать.

Бланк заявления и примеры обращений в Пенсионный Фонд за перерасчетом размера пенсии

Бланк заявления — стандартный. Он утвержден на законодательном уровне.

Поэтому, чтобы написать заявление на получение прибавки к пенсии за детей правильно — следует, прежде всего, распечатать образец, а затем — заполнить пустые строки в нем.

Готовый бланк заявления в ПФР о перерасчете размера пенсии за детейможно бесплатно скачать здесь в формате PDF

Заполненный образец заявления о перерасчете пенсии — пример можно бесплатно скачать здесь в формате WORD

Правила написания и типичные ошибки в заявлении о перерасчете размера пенсии за детей

Следуйте таким правилам при написании заявления:

 1. Оформляйте документ на русском языке. Если в слове была допущена ошибка, опечатка в цифровых данных, то стоит переписать документ заново. Исправления, зачеркивания и т.п. не считаются.

Жалоба в пенсионный фонд

Заявление должно быть написано без ошибок.

 • Узнайте, как пишется верно наименование отдела, в который вы обращаетесь. Впишите его в самую верхнюю строку.
 • В пункте 1 укажите свои личные данные. Обязательно: ФИО, СНИЛС, гражданство, адрес регистрации и фактического места проживания, контактный номер телефона, данные паспорта.
 • Поставьте галочку или крестик напротив пола.
 • В том случае, когда за недееспособного гражданина обращается законный представитель, то в пункте 2 указывается вся личная информация о нем. Кроме того, вписываются сведения из нотариальной доверенности — серия, номер документа, а также кем и когда была выдана, на какой срок.
 • В пункте 3 следует прописать, что вы просите произвести перерасчет с учетом нестраховых периодов.
 • В пункте 4 ставьте галочку, что вы не работаете. Заметьте, перерасчет может проводиться и работающим пенсионерам, но только тем, кто уже получает пенсионные выплаты.
 • Перечислите в пункте 6 все документы, в том числе и на детей, хоть они и взрослые. Подробнее о том, какая документация неободима для перерасчета, мы писали в прошлой статье.
 • В пункте 7 укажите, что желаете получить письменное уведомление по почте или на электронный «ящик».
 • Пункт 8 предусмотрен для того, чтобы вы поставили дату, когда подали документ, свою подпись с расшифровкой инициалов.
 • Если следовать данным советам, то ошибок не должно возникнуть.

  Оформляйте документ на ПК — или заполняйте вручную, используя ручку с синей пастой.

  Пишите разборчиво, понятно.

  После подачи заявления вам должны прислать уведомление, в котором будет назначен день, когда вы сможете вновь прийти в ПФР по данному вопросу.

  Помните, что вместе с заявлением подаются копии документов. А на следующий прием в отделении лучше взять с собой оригиналы.

  Поделиться в соцсети!

  03 Сентябрь 2017

  Направить письменное обращение в ПФР. Обратиться в Пенсионный фонд Российской Федерации можно и в письменной форме. Для этого необходимо написать обращение и отправить в адрес территориального органа ПФР по месту жительства, в адрес Отделения ПФР или Исполнительной дирекции ПФР:, г. Москва, ул. Шаболовка, д.4, Пенсионный фонд Российской Федерации.

  Письменное обращение рассматривается в течении 30 дней со дня его регистрации.

  Какой смысл сопроводительного письма в ПФР? Как правильно написать и оформить пояснительный текст?

  В исключительных случаях срок рассмотрения может быть продлен, но не более, чем на 30 дней. При этом гражданин, направивший обращение, будет уведомлен органом ПФР о продлении срока рассмотрения обращения.

  В письменном обращении гражданин в обязательном порядке указывает, в какой орган ПФР направляет письменное обращение, либо фамилию, имя, отчество соответствующего лица. Кроме того, надо указать свои данные: фамилию, имя, отчество (последнее — при наличии), почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ либо уведомление о переадресации обращения, а также изложить суть предложения, заявления или жалобы, поставить личную подпись и дату. Гражданин может приложить к письменному обращению документы ил материалы, либо их копии.

  Если в письменном обращении не указаны фамилия гражданина, направившего обращение, или почтовый адрес, по которому должен быть направлен, ответ на обращение не дается.

  Если текст письменного обращения не поддается прочтению, ответ на обращение не дается, о чем в течение семи дней со дня регистрации обращения сообщается гражданину, направившему обращение, если его фамилия и почтовый адрес поддается прочтению.

  Направить обращение в ПФР через онлайн-приемную. На сайте Пенсионного фонда Российской Федерации (www.pfrf.ru) в разделе «Направить обращение в ПФРФ», необходимо выбрать один из двух разделов и заполнить соответствующую форму: для граждан, проживающих на территории Российской Федерации, или для граждан, проживающих за пределами Российской Федерации. Обращение, поступившие в форме электронного документа, подлежит рассмотрению в таком же порядке и в те же сроки, что и полученное в письменном виде.

  В электронном обращении обратившийся должен в обязательном порядке указать: свои фамилию, имя, отчество (последнее — при наличии), адрес электронной почты, если ответ должен быть направлен в форме электронного документа, и почтовый адрес, если ответ должен быть направлен в письменной форме.

  Ответ, который содержит персональные данные, в том числе сведения об имущественном положении (например, о выплаченных суммах пенсии), направляется только по почтовому адресу.

  Проконсультироваться по телефону по отдельным вопросам. По вопросам пенсионного обеспечения лиц, проживающих за границей, можно проконсультироваться по телефону клиентской службы соответствующего Департамента ПФР.

  Также по всем вопросам, касающимся пенсионной тематики, можно обратиться по справочным телефонам территориальных отделений ПФР на странице pfrf.ru/pensionres — (вверху справа ссылка) или в Управление по работе с обращениями граждан, застрахованных лиц, организаций и страхователей по телефону , .

  Справочный телефон Отделения ПФР по г.Москве и Московской области, только для граждан, проживающих на территории г.Москвы и Московской области .

  Источник: http://ivanklimov.ru/pismo-v-pensionnyj-fond/

  Заявление в Пенсионный фонд. Без отчётов

  Как гласит китайская пословица: «Не дай Вам Бог жить во время перемен!». А жить в Украине во время постоянных перемен и с постоянно разворованным и пустым бюджетом Украины — трижды НЕ ДАЙ ВАМ БОГ!

  История.

  Кроме работающих предприятий разных организационно-правовых форм хозяйствования, всегда существовали субъекты, которые деятельность временно не вели, находились в стадии реформирования, ликвидации, или даже просто собственники решили деятельность временно приостановить. А так как закрыть предприятие порой в десятки раз дороже стоит чем открыть — огромное количество предприятий «висит в воздухе» и не ведут никакой деятельности.

  Долгие годы их в Пенсионном фонде никто не трогал и не заморачивался требовать сдавать пустышки или прочерки в отчётах. Подавали 1 раз заявление об отсутствии финансово-хозяйственной деятельности и наёмных тружеников и никому они не были нужны.

  Да вот времена меняются. 8)

  Суть.

  Есть 4 предприятия, по которым деятельность не ведётся, но собственники закрывать их не намерены. В 2011—2012 годах подавалось в Пенсионный фонд своего района 1 раз в год Письмо о том, что деятельности нет и отчётность сдавать не было надобности.

  С начала 2013 года вельможи решили и не работающие предприятия заставить заходить «на кассу» для пополнения бюджета.

  Свой инспектор в ПФУ известила, что по не работающим компаниям надо подойти, а то «кое что поменялось».

  17 января 2013 года был в Голосеевском районном управлении Пенсионного фонда Украины в г. Киеве. По 4 предприятиям надо было просто обновить Письма на 2013 год, что деятельность не ведётся, наёмных нет и т.д.

  Да где там. 😐 В 2006—2012 годах такие Письма просто регистрировались в канцелярии Пенсионного фонда и всё.

  А ТЕПЕРЬ:

  1) В канцелярии уже не регистрируют заявления и письма по этому поводу, а отправляют в кабинет 308. Отдел персонифицированного учёта, информационніх систем и сетей ( по укр. відділ персоніфікованого обліку, інформаційних систем та мереж). Прихожу к 308 кабинету — а здесь очередь на весь коридор. В кабинете — молодая фифа попивает кофе и пилит ногти. Старшая за соседним столом (потом оказалось Начальница отдела) с подругой решает свои планы на обед. 2) Спрашиваю : «Можно?» Вначале молодая рычит — «Ожидайте. »

  Минут 7-10 жду, пока молодая делает себе кофе вдня и медленно дефилирует по кабинету. Захожу — берёт Письма. долго читает и. издаёт: «НЕ БУДУ. » *CRAZY* Закономерно спрашиваю: « Что не будете?» — Не буду и всё! Ни регистрировать ни принимать. НЕ БУДУУУУУУ. ]:->

  Уже самого задело — попросил представиться. И обосновать — чего это не будет ОНА.

  Извещает, что представляться их не обязывают. Да и как посмел, раб, поинтересоваться имени государевой служеницы?

  Оказывается — Стеценко Анна. Увидев, что фотографирую это чудо — начала вищать и кричать «К начальнице!» Хорошо, что та сидела рядом. Уже тоже закипела и покрылась пятнами. И стала нервно дышать. Попросил представиться: Малиновская Катерина Александровна. Начальник отдела персонифицированного учёта, информационных систем и сетей ( по укр. відділ персоніфікованого обліку, інформаційних систем та мереж).

  Передал ей письма. Тяжело дыша начала их читать.

  Не долго думая заявляет:

  — НЕТ!! Уже не идёт. Подавайте отчётность. Есть директор, кто-то же эти письма подписал — значит пишите 1 чел и сдавайте отчётность.

  На письмах предприятий начальница отдела начала дописывать внизу:

  Достала какие то свои записи, отмеченные маркером и начала торжественно читать что-то, не озвучивая ни названия закона ни постановления, что читает.

  Предложил задокументировать её посылы — начала кричать, что разрешение на диктофон и фото-видеозапись надо брать у нач. управления. %- ( Позвала даже в помощь начальницу юр. отдела Фролькис Елену, чтоб рядом постояла и головой покивала.

  (надо отдать должное, Фролькис ни слова не сказала и просто слушала).

  Начали задавать вопросы вообще не относящиеся к сути дела, искать какие то мнимые причины, чтоб только не принимать письма и заявления. Со стороны ещё что-то подкрикивала «мисс НЕ БУДУ», но желания огрызаться не было. Да и вступать с перепалку с 3 сотрудницами без записи общения смысла не было.

  Не желая ругаться и далее спорить с дамами, решил временно попрощаться. *NO*

  На коридоре была огромная очередь таких же людей, которых с канцелярии перенаправляли к начальнице отдела Малиновской, которым она так же повторяла заученную фразу, что заявления и письма принимать не будет, так как всем надо сдавать отчётность и вписывать хоть директора. Многие возмущались и кричали.

  Хотя в тоже время, каким-то своим посетителям кабинета №308, начальница и её помощница подсовывали своё шаблонное заявление об отсутствии деятельности за 2012 год и принимали от них БЕЗ ПРОБЛЕМ письма по их образцу, не требуя сдавать отчётность.

  А вот от кого принимать письма по их образцу, а кого послать отчётность сдавать — ЭТО ЕЩЁ У НИХ ЗАСЛУЖИТЬ НАДО. *MACHO*

  [stextbox id=»warning» caption=» Внимание! «]

  Статья 24 Конституции Украины. Граждане имеют равные конституционные права и свободы и равны перед законом.

  Не может быть привилегий или ограничений по признакам расы, цвета кожи, политических, религиозных и иных убеждений, пола, этнического и социального происхождения, имущественного положения, места жительства, по языковым или иным признакам.

  На коридоре, возле 308 кабинета Голосеевского районного управления Пенсионного фонда в г. Киеве, сидели на корточках пару посетителей, которым нач. отдела Малиновская и её подчинённая дали шаблонный образец, по которому люди заполняли свои письма и подавали тут же, чтоб не сдавать отчётность.

  Но большинству посетителей ( 99 % ) был ОТКАЗ и шаблона не давали! Идите сдавать отчётность! Никаких писем.

  Подойдя к «избранным», я сфотографировал на мобильный шаблон заявления, что давали в кабинете 308.

  Шаблон письма для пенсионного фонда

  Тут же вылетела с кабинета №308 Стеценко Анна (Мисс НЕ Буду) и забрала шаблон, чтоб ни я ни другие не видели. 😡

  В чём заключалась избирательность, кому давать шаблон заявления, а кому нет — это только сотрудникам каб. 308 Пенсионного фонда известно. :-/

  Было желание тут же попасть на прийом к начальнице Голосеевского районного управления Пенсионного фонда Задерейко И.С., но её не было на месте.

  18 января 2013 года опять посетил Голосеевское районное управление Пенсионного фонда Украины в г. Киеве.

  Теперь уже письма от 4 предприятий сделали по шаблону с кабинета 308 Пенсионного фонда, который они ещё вчера давали только избранным (с приложение фотокопии ихнего же шаблона). Плюс к этому — уже подготовил и принёс пачку жалоб на Малиновскую и Стеценко во все вышестоящие инстанции ( на укр. СКАРГА на дії контролюючого органу, посадових осіб органів державної влади).

  Опять очередь в коридоре огромная к кабинету 308 и большинство опять слышат одно и тоже: «Письма не принимаем! Сдавайте отчётность! Хоть у вас и нет деятельности и наёмных сотрудников — пишите себя, ставьте 1 и сдавайте отчётность. »

  Выстояв очередь захожу. Даю госпоже Малиновской уже заявления по ихнему же образцу для избранных, показываю приложением ихний же образец. Доказываю, что кроме учредителя, никого в штате больше нет.

  На этот раз спора нет.

  Катерина Александровна Малиновская выглядит уставшей и изнемождёной. :-/ Её даже жаль. Каждый заходящий спорит. Порой до крика. Но не наша ж вина, что ей, как начальнице отдела, поручили всех посылать на сдачу отчётности, даже при отсутствии деятельности.

  P.S. Письма приняли. Отчётность по не работающим предприятиям подавать не надо. Мирно попрощавшись, решил жалобы на неё и её подручную не подавать. *DRINK* В принципе, хорошие и красивые женщины, ругаться с ними нет желания, да вот работа у них прокажённая.

  А согласно Кодекса Украины об административных правонарушениях:

  [stextbox id=»info» caption=»Важно!»]

  Стаття 165. Порушення законодавства про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування і загальнообов’язкове державне пенсійне страхування

  Порушення порядку нарахування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування, неподання, несвоєчасне подання, подання не за встановленою формою звітності щодо єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування

  — тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осіб від двадцяти до тридцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян .

  Поэтому, оставлять данный вопрос без должного внимания ни одному предприятию нельзя.

  Источник: http://marshal.in.ua/predpriyatie/zayava_do_pensiynogo_fondu.html

  Published by admin